Pobierz plik przetarg_victus.pdf
OGŁOSZENIE
o prowadzeniu postępowania przetargowego na realizację zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego-Restrukturyzacja i modernizacja Sektora Żywnosciowego
oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004 - 2006
w zakresie działania 1.5
Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych
Umowa nr 00784-61404-OR0500069/05

Zakład Produkcyjny VICTUS Mielczarek i Kowalska Sp.j. zaprasza do składania ofert i udziału w postępowaniu przetargowym na realizację projektu :
Zakup i montaż maszyn i urzadzeń do produkcji - zakup linii do ważenia i pakowania.
ZAMAWIAJACY :
Zakład Produkcyjny VICTUS Mielczarek i Kowalska Sp.j. ul. Wojska Polskiego 15;
98- 355 Działoszyn
NIP 832 000 56 70
ZAMAWIAJACY OGŁASZA PRZETARG NA :
Dostawę i montaż linii do ważenia i pakowania ( warzyw )
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :
Przedmiot niniejszego postępowania przetargowego obejmuje dostawę i montaż linii do ważenia i pakowania
dla Zakład Produkcyjny VICTUS Mielczarek i Kowalska Sp. j. z o. Lokalizacja inwestycji to Działoszyn woj. Łódzkie

Linia do ważenia i pakowania obejmuje :
    1.Tasmociag doprowadzajacy produkt
    2.Zasobnik produktu ok. 400 litrów
    3.Wibrator zapasów z prowadnica produktu do doprowadzania produktów do wagi
    4.Wielogłowicowa waga
    5.Platforma ze stali nierdzewnej, wraz ze schodami i balustrada oraz dopływem wody czyszczacej
    6.Osłona do zawieszenia i spłukania pojemników przyjmujacych produkty i pojemników kombinacyjnych.
Dalej ->